De lijne van mijn leven

De lijne van mijn leven  

Ze paktige mijn hand - Mijn linker hand - Ze legde het in heure schoot - Ze keek der naar en ze wreef der op - Ze zei – de lijne van au leven loopt hier dood - De lijne van au leven loopt hier dood - Niet gezeverd – Eerlijk echt - Niet gelogen  - Echtig waar - ‘k Meen het beter of dakke’t zeg - De lijne van au leven loopt tot daar - De lijne van au leven – Loopt hier dood - We weten dat een steen altijd zinkt - Dat een goeien buk altijd stinkt - Dat een zanger altijd zingt - Maar nooit wat morgen brengt - ‘k Heb mijn mes gepakt - Mijn Zwitsers mes gepakt - ‘k Heb gestoken en getrokken voor dood - Ze keek nogal – Oh ze keek nogal - ‘k Heb de lijne van mijn leven vergroot - De lijne van mijn leven staat in ’t rood